ورود | ثبت نام

 آموزش
 

توجه به کاربرد گسترده منابع پرتو در  پزشکی،صنایع ، مراکز آموزشی و پژوهشی و تاسیسات هسته ای، کشاورژی، معادن و غیره، و تغییر و توسعه این منابع براساس آخرین تکنولوژي هاي روز ، کاربرانی که بنحوی با منابع پرتو سروکار دارند باید با خطرات و روشهای ایمن کار آشنا باشند تا بتوان ضمن بهره برداری از مزایای انحصاری این منابع نسبت به ایمنی محیط کار و زیست اطمینان حاصل نمود.

کمیسینون بین المللی حفاظت در برابر اشعه The International Commision on Radiological Protection که اختصارا به  ICRP مشهور است در سال 1928 به منظور تهیه و تدوین اصول کلی و توصیه های بین المللی حفاظت در برابر اشعه تاسیس گردید و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در حوادثی نظیر انفجار بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما و یا سایر حوادثی که در نیروگاههای اتمی  رخ داده است مرتبا نسبت به اصلاح توصیه ها اقدام کرده است . بنابراین شایسته است حتی کسانی که اطلاعات جامع و کافی در ارتباط با منابع پرتو دارند مرتبا دانش خود را در اين زمينه به روز برسانند.    


مقلات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آیا میدانید؟