ورود | ثبت نام

 دوره هاي دزيمتري و مونيتورينگ1.دوره آموزش فیلم بج

موضوع دوره :
اشتنائی با مقررات و استاندارد های حفاظت در برابر اشعه
آشنائی با روش دزیمتری فیلم بج
روش های ارتقاء کیفیت دزیمتری با فیلم بج


شرایط شرکت کننده گان:
 فقط اشتعال در یکی از مراکز کار با اشعه.

2. دوره های تخصصی:

دوره هاي زیر  ویژه کارکنان مراکز کار با اشعه در صورت دریافت درخواست با هماهنگی درخواست دهنده توسط کارشناسان مجرب  برگزار می گردد

دوره دزیمتری و کالیبراسیون ویزه کارکنان مراکز پرتودرمانی
دوره برنامه ریزی اورژانس برای مقابله با سوانخ هسته ای
دوره مونیتورینگ محیطی تاسیسات هسته ای
دوره آشنائی با سیستم های شمارش و اسپکترومتری آلفا و گاما
دوره آشنائی با فیزیک تجهیزات پزشکی هسته ایمقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.