ورود | ثبت نام

 دوره هاي دزيمتري و مونيتورينگ1.دوره آموزش فیلم بج

موضوع دوره :
اشتنائی با مقررات و استاندارد های حفاظت در برابر اشعه
آشنائی با روش دزیمتری فیلم بج
روش های ارتقاء کیفیت دزیمتری با فیلم بج


شرایط شرکت کننده گان:
 فقط اشتعال در یکی از مراکز کار با اشعه.

2. دوره های تخصصی:

دوره هاي زیر  ویژه کارکنان مراکز کار با اشعه در صورت دریافت درخواست با هماهنگی درخواست دهنده توسط کارشناسان مجرب  برگزار می گردد

دوره دزیمتری و کالیبراسیون ویزه کارکنان مراکز پرتودرمانی
دوره برنامه ریزی اورژانس برای مقابله با سوانخ هسته ای
دوره مونیتورینگ محیطی تاسیسات هسته ای
دوره آشنائی با سیستم های شمارش و اسپکترومتری آلفا و گاما
دوره آشنائی با فیزیک تجهیزات پزشکی هسته ایمقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟