ورود | ثبت نام

 

  کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی    

     

     برای اولین بار در ایران، شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان، در غالب تشکیلات غیر دولتی اقدام به ارائه خدمات کنترل کیفی تحهیزات پرتوتشخیصی نموده است . این شرکت برای ارائه خدمات کنترل کیفی با اداره کل حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران هماهنگی های لازم را بعمل آورده است و در  فروردین 1389  از سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان انرژی اتمی ایران بموجب قانون حفاظت در برابر اشعه مسئولیت نظارت برحسن احرای قانون و صدور پروانه فعالیت های مرتبط با منابع پرتو را برعهده دارد) محوز لازم برای انجام آزمون های کنترل کیفی انواع دستگاههای پرتوساز مورد استفاده در پرتو تشخیصی دریافت کرده است.

این شرکت از فرودین 1389 تا اسفند 1392 کلیه آزمایشات کنترل کیفی مرتبط با  1500 دستگاه رادیولوژی ثابت ، موبایل، فلورسکوپی، ماموگرافی، سی تی اسکن، رادیوگرافی تک دندان، پانورکس، سفالومتری،، سی ارم ، آنژیوگرافی و غیره ( اعم از دستگاههای دیجیتال و آنالوگ) را در سراسر کشور  انجام داده است .

  گرارش نتایح آزمون های کنترل کیفی وگواهینامه  مربوطه حد اکثر یک هفته پس از تاریخ انجام  آزمون ارائه می شود.

 

 


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟