ورود | ثبت نام

عملکرد گروه دزیمتری  فیلم بج


گروه دزیمتری فیلم بج از فروردین ماه سال 1387، بطور مرتب هر دوماه یکبار فیلم بج کارکنان مراکز کار با اشعه را تعویض میکند. فعالیت این گروه  در  هر دوره دزیمتری به شرح زیر خلاصه میگردد

1-تهیه گزارش اسامی و تخصیص شماره فیلم بج پرتوکاران به تفکیک مرکز ،محل کار، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از مراکز

2- پرس شماره فیلم بچ هر پرتوکار بر روی فیلم 

3-بسته بندی پاکت فیلم بج ( شامل لیست اسامی پرتوکاران مرکز، فیلم و بج به تعداد درخواست مشترک و نتایج دزیمتری فیلم بج دوره گذشته و...)

4- ارسال بسته های فیلم بج از ظریق پست سفارشی یا پیشتاز

5-جمع آوری و ثبت فیلم های استفاده شده مشترکین

6- ظهور و ثبوت

2-دانسیتومتری

3-دزیمتری،

4-تهیه گزارش ،

5-اعلام نتایج برای مشترکین و سازمان انرژی اتمی ایران

 

نمودار  مراكز و   كاركنان تحت پوشش فيلم بج از دوره هشتم ( فروردین ماه 1387) تا دوره شصت و هشتم(فروردین ماه 1397)

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟