ورود | ثبت نام

آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو


 

تعداد دستگاههای سنجش پرتو که از تاريخ 86/07/01 تا 93/07/30 عمدتا از طرف شرکت های پرتونگاری صنعتی برای کالیبراسیون به این شرکت ارسال و پس از کالیبراسیون گواهی نامه برای آنها صادر شده است به شرح زیر میباشد:


 

رديف

نوع دستگاه

تعداد دستگاه کالیبره شده

1

دزیمتر های هشداردهنده

55

2

دزیمتر های قلمی آنالوگ و دیجیتال

3858

3

دزیمتر های محیطی ديجيتال

1601

4

دزيمتر هاي محيطي آنالوگ

1207

5

دزيمتر هاي فردي ديجيتال

1395

6

دزیمتر های نوترونی

20

جمع كل:

8136

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟