ورود | ثبت نام

 خدمات دزيمتري فردي ترمولومينسانس

 

 

سرویس خدمانت دزیمتری ترمولومینسانس برودی راه اندازی خواهد شد.

مشخصات قرائت گر:

مدل : TLD 7200

امکانات :
. قرائت 200 کارت چهار قرصه بطور اتوماتیک و بدون وقفه .
. دارای  نرم افزار محاسبته پرتوگیری قرص های قرائت شده.
. از گاز ازت گرم برای حرارت دهی قرص ها
 
مشخصات دزیمتر
جنس : لیتیم فلوراید TL-100 ساخت کارخانه Harshow است.

شکل ظاهری : کارت 2 قرص


خدمات دزیمتری ترمولومینسانس براساس استانداردهایIEC-61066 ، ISO-12794  و راهنمای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش RS-G-1.3 ارائه می گردد.

 
 
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟