ورود | ثبت نام

 خدمات دزيمتري فردي ترمولومينسانس

 

 

سرویس خدمانت دزیمتری ترمولومینسانس برودی راه اندازی خواهد شد.

مشخصات قرائت گر:

مدل : TLD 7200

امکانات :
. قرائت 200 کارت چهار قرصه بطور اتوماتیک و بدون وقفه .
. دارای  نرم افزار محاسبته پرتوگیری قرص های قرائت شده.
. از گاز ازت گرم برای حرارت دهی قرص ها
 
مشخصات دزیمتر
جنس : لیتیم فلوراید TL-100 ساخت کارخانه Harshow است.

شکل ظاهری : کارت 2 قرص


خدمات دزیمتری ترمولومینسانس براساس استانداردهایIEC-61066 ، ISO-12794  و راهنمای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش RS-G-1.3 ارائه می گردد.

 
 
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.