ورود | ثبت نام

 طراحي و محاسبات حفاظ

 

طراحی و تهیه نقشه بخش های پرتوتشخیصی

انجام محاسبات حفظ برای کلیه مراکز کار با پرتو شامل مراکز صنعتی ، پزشکی و پژوهشی
مشاوره برای انتخاب مناسبت ترین مصالح مورد نیاز و روش صحیح استفاده و نصب
برآورد پرتوگیری کارکنان و مردم قبل از نصب و بهره برداری از منابع پرتو
طراحی سیستم های حفاظتی و ایمنی برای منابع پرتو
آنجام آزمون های کیفی حفاظ های سربی ساخته شده نظیر روپوش سربی، پارتیشن های سربی، و غیره

     
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟