اخطار:این ماژول ممکن است در سایت های اشتراکی کار نکند


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

اگر این متن باعث گمراهی شما می شود و یا روی سایتی کار می کنید که تحمل شکست را ندارد، باید روی گزینه انصراف کلیک کرده و با تیم پشتیبانی دات نت نیوک . تماس بگیرید


ورود | ثبت نام

بروشور های ساختمان پرتو

الزامات تغییر اشتراک خدمات دزیمتری فردی

 

اطلاعیه شماره 16/02/197676 مورخ 1398/02/30 سازمان انرژی اتمی ایران ، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مبنی بر الزامات تغییر اشتراک خدمات دزیمتری فردی به شرح زیر می باشد. برای مشاهده اصل بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

اطلاعیه الزامات تغییر اشتراک خدمات دزیمتری فردی نظام ایمنی هسته ای کشور
.

مراکز متقاضی خدمات دزیمتری فردی:

 هنگام تغییر اشتراک سرویس دزیمتری فردی ملزم به رعایت الزامات ذیل می باشند


 1- ارایه درخواست کتبی به مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی فعلی ،  مبنی بر قطع اشتراک برای دوره های آتی

     تبصره: این درخواست باید حداقل دو ماه زودتر از تاریخ موعد درخواست برای خاتمه اشتراک خدمات دزیمتری فردی به مرکز خدمات دهنده دزیمتری فردی تحویل گردد

2- عودت دزیمترهای تحویلی به مرکز صادر کننده آن جهت قرائت و اعلام نتایج پرتوگیری مشترکین

3-دریافت نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی از مرکز خدمات دهنده فعلی و تحویل آن به مرکز خدمات دهنده جدید


مراکز ارایه دهنده خدمات دزیمتری فردی

در هنگام تغییر اشتراک سرویس دزیمتری فردی مراکز کار با پرتو(جهت خاتمه خدمات دزیمتری و یا برقراری اشتراک جدید برای مراکز متقاضی که قبلا از مرکز دیگری خدمات دزیمتری فردی دریافت می کردند) باید الزامات ذیل را رعایت کنند


الف- جهت خاتمه خدمات دزیمتری

1- دریافت درخواست کتبی از متقاضی

   تبصره: این درخواست باید حداقل دو ماه زودتر از تاریخ مورد درخواست برای خاتمه اشتراک خدمات دزیمتری فردی به مرکز خدمات دهنده دزیمتری فردی ارسال گردد.

2- دریافت دزیمترهای صادر شده جهت قرائت و تکمیل نتایج پرتوکاران تا تاریخ خاتمه اشتراک دزیمتری

3- صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی و تحویل آن به متقاضی

   تبصره : صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی، باید صرفا منوط به ارائه درخواست کتبی خاتمه اشتراک دزیمتری فردی و عودت دزیمترهای تحویلی به مرکز صادر کننده آن جهت قرایت و تکمیل نتایج پرتوکاران باشد.

4- ارسال نوشت نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی به واحد قانونی

-

ب- جهت برقراری اشتراک جدید برای مراکز متقاضی که قبلا از مرکز دیگری خدمات دزیمتری فردی دریافت می کردند

1- دریافت  درخواست کتبی از متقاضی مبنی بر ایجاد اشتراک خدمات دزیمتری فردی از تاریخ مشخص

2- دریافت و بررسی نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی متقاضی از مرکز خدمات دهنده قبلی

  تبصره: این بررسی می تواند شامل استعلام از واحد قانونی و یا از مرکز صادر کننده نامه باشد. بدیهی است مسئولیت صحت و یا عدم صحت نامه به عهده مرکز جدید سرویس دهنده خدمات دزیمتری فردی می باشد.

3- اطلاع رسانی به واحد قانونی مبنی بر برقراری اشتراک جدید

4- عدم پذیرش و قرائت دزیمترهای دوره هایی که تاریخ صدور آنها مربوط به قبل از برقراری اشتراک جدید بوده و توسط سرویس دهنده پیشین صادر شده است.


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com