ورود | ثبت نام

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


سرویس دزیمتری فیلم بج

·     شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، در سال 1387 از طرف سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت ارائه خدمات دزیمتری فردی فیلم بج را برعهده گرفته است . در حال حاضر بیش از 40000  نفر در 5000 مرکز کار با اشعه تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند .

·       این شرکت با 15 نفر کادر تخصصی (عمدتاً در سطح کارشناسی ارشد) در گروه دزیمتری فیلم بج و بهره گیری از تجربیات و تخصص بیش از120 نفر کادر علمی و فنی (متخصص درسایر زمینه های پرتوی) مستقر در ساختمان و همچنین با بکار گیری دقیق ترین تجهیزات کاری ، همواره خدمات خود را در بهترین سطح بین المللی ارائه داده است .

·       کدینگ فیلم‌ها بر اساس مشخصات مرکز ، دوره استفاده از فیلم و نام پرسنل توسط سیستم تمام اتوماتیکِ پنوماتیک انجام می شود و شماره های حک شده روی هر فیلم حداقل تا 30 سال پس از ظهور ، روی فیلم باقی می ماند . از فیلمهای ظاهر شده بعنوان مدرک پرتوگیری استفاده می شود .


       دقت خدمات فیلم بج

·    این شرکت گواهینامه ISO-17025 را برای ارائه خدمات مونیتورینگ فردی ، محیطی ، کنترل کیفی و کالیبراسیون پرتوهای یونساز کسب کرده است .

·    براساس نتایج آزمون های عدم قطعیت در دزیمتری فیلم بج (شامل آزمون‌های نوعی و عملکردی) ، خدمات این شرکت با الزامات استانداردهای ایمنی پرتوگیری شغلی مندرج در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به شماره IAEA-RS-G-13 تطابق‌کامل دارد.

·    براساس نتایج اعلام شده توسط واحد قانونی (دفتر حفاظت در برابر اشعه) ، خطای دزیمتری فیلم بج در این شرکت همواره کمتر از  حد های توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP) بوده است . ( توضیح : واحد قانونی از تاریخ انتقال خدمات فیلم بج به این شرکت ، هر دوماه یک بار تعداد 5 عدد فیلم بج را  با دزهای مختلف پرتودهی و جهت بررسی برای این شرکت ارسال و  نتایج گزارشات این شرکت را با پرتوگیری واقعی مقایسه می‌کند ) .

      


قابلیت بازبینی نتایج فیلم بج

          -  نظر به اینکه کد پرتوکار ، شماره دوره دزیمتری و کد مرکز روی فیلم‌ها حک می‌شوند ، در هر دوره اگر پرتو کار نسبت به دزیمتری فیلم بج شک داشته باشد،می تواند از طریق سیستم پیام رسان شبکه های اجتماعی و یا تماس تلفنی توضیحات لازم را از کارشناسان این شرکت درخواست نماید.  

 

   

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

آيا ميدانيد؟؟؟