ورود | ثبت نام

راهنمای عضویت در سایت

مشترک گرامی:

شما با عضویت در سایت میتوانند مستقیما از طریق اینترنت نسبت به تغییر و یا اصلاح فهرست اسامی کارکنان تحت پوشش فیلم بج اقدام نمائید. تعییرات داده شده حدکثر پس از 24 ساعت از طریق پست الکترونیکی به شما اطلاع داده خواهد شد .

 

ضمنا بزودی قرار است که در سایت این شرکت برای اعضاء امکان دسترسی به پرونده دزیمتری کارکنان و پرونده مالی مرکز خود داده شود.

بدینوسیله از مسئولین محترم و یا نمایندگان قانونی مراکز کار با اشعه درخواست میگردد که در سایت این شرکت عضو و از امکانات آن استفاده نمایند.

با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ، این شرکت پس از بررسی و شناسائی متقاضی و در صورت تائید برای متقاضی شماره عضویت صادر می نماید و از طریق ایمیل به متقاضی اعلام میگردد.
•اعضاء باید با درج شماره عضویت میتوانند از اطلاعات را مشاهده و در صورت نیاز تغییرات مورد نیاز را اعمال نمایند.

3- برای اعضاء بمجرد  ارسال درخواست شماره پیگیری صادر می شود که میتواند در مراجعات بعدی از نتیجه اقدامات بعمل آمده مطلع گردد.

5- کاربرانی تاکنون عضو نشده باشند و یا عضویت تائید نشود، همچنان می توانند از فرم درخواست اشتراک فیلم بج که نمونه آن در سایت داده شده کپی تهیه و پس از تکمیل و امضاء ، به آدرس این شرکت ارسال کنند.

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.