ورود | ثبت نام

راهنمای عضویت در سایت

مشترک گرامی::

شما با عضویت در سایت میتوانید مستقیما از طریق اینترنت نسبت به تغییر و یا اصلاح فهرست اسامی کارکنان تحت پوشش فیلم بج اقدام نمائید. تغییرات داده شده حداکثر پس از 24 ساعت از طریق پست الکترونیکی به شما اطلاع داده خواهد شد .

 

ضمنا بزودی قرار است که در سایت این شرکت برای اعضاء امکان دسترسی به پرونده دزیمتری کارکنان و پرونده مالی مرکز خود داده شود.

بدینوسیله از مسئولین محترم و یا نمایندگان قانونی مراکز کار با اشعه درخواست میگردد که در سایت این شرکت عضو و از امکانات آن استفاده نمایند.

با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ، این شرکت پس از بررسی و شناسائی متقاضی و در صورت تائید برای متقاضی شماره عضویت صادر می نماید و از طریق ایمیل به متقاضی اعلام میگردد.
•اعضاء با درج شماره عضویت میتوانند  اطلاعات را مشاهده و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را اعمال نمایند.

  •  کاربرانی که تاکنون عضو نشده باشند و یا عضویت آنها تائید نشود، همچنان می توانند از فرم درخواست اشتراک فیلم بج که نمونه آن در سایت داده شده کپی تهیه و پس از تکمیل و امضاء ، به آدرس این شرکت ارسال کنند.
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟