ورود | ثبت نام

http:// 

  درخواست اشتراك فيلم بج

نسخه چاپي

جهت اشتراک فیلم بج ، از فرم زیر پرینت تهیه فرمائید و پس از تکمیل همراه با کلیه مدارک خواسته شده به این شرکت ارسال فرمائید. 
 
  •  آدرس شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان:  تهران ،خیابان کارگر شمالی،کوچه نهم،پلاک 78 .
  •  سایت http://www.prds.ir   
  •  شماره تلفن :  88020393 ، 88022597 ، 88634604
  • شماره فکس: 88335171  
  •  پست الکترونی: info@Prds.ir

فرم درخواست وتمدید اشتراک فیلم بج

الف- مشخصات مرکز:

نام مرکز:

کد اشتراک فیلم بج :

آدرس مرکز:

کد پستی مرکز:

تلفن :

فاکس :

نوع فعالیت با منابع پرتو :

نام مسئول مرکز:

نام مسئول فیزیک بهداشت :

کداقتصادی:بمشخصات پرتوکارانی که باید به فهرست قبلی اضافه شوند(در صورت اشتراک جدید،مشخصات کلیه پرتوکاران):

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

شماره کد ملی

آیا بج لازم دارد؟

12345-ج  مشخصات پرتوکارانی که باید از فهرست قبلی حذف شوند:

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره فیلم بج

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره فیلم بج

1324توجه: در صورت کمبود فضا در جداول فوق، اطلاعات مورد نیاز را در برگ جداگانه درج و پیوست فرمائید.

د. هزینه اشتراک فیلم بج:

1-هزینه اشتراک فیلم بج در نیمه دوم سال 1397 برای هر نفر شصت هزار تومان(معادل 600000 ریال )است.

2- قیمت خرید هر عدد بج ده هزار تومان (معادل 100000 ریال ) است.

3- هزینه اشتراک به حساب شماره 82000140167004(شبا IR750540122482000140167004) یا عابر بانک شماره 6221061211956331 نزد بانک پارسیان به نام سیامک برهان آزاد واریز گردد.


ه-
 مدارک مورد نیاز:

   1- فرم تکمیل شده با امضاء و مهر نماینده مرکز( در هر دو طرف فرم)

   2- کپی کارت ملی کلیه پرتوکاران معرفی شده در بند ب

   3- رسید بانکی یا کپی رسید پرداختهای اینترنتی مبنی بر واریز هزینه اشتراک به شملره حساب اعلام شده در بند د.(رسیدهای بانکی بدون پرفراژ معتبر نمی باشند.)

اینجانب بعنوان نماینده حقوقی مرکز فوق با تائید مراتب درج شده در این فرم و با آگاهی کامل از شرایط اشتراک فیلم بج متقاضی اشتراک می باشم

نام و نام خانوادگی متقاضی :            مهر و امضاء متقاضی :                  تاريخ درخواست   :

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.