ورود | ثبت نام

 آزمون هاي دستگاه هاي فلوروسكوپي،سي آرم،سنگ شكن و آنژيوگرافي آنالوگ و ديجيتال
 

 لیست آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های فلورسکوپی , سی آرم ، سنگ شکن و آنژیوگرافی طبق آخرين ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران:

 

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي فلوروسكوپي،سي آرم،سنگ شكن،آنژيوگرافي آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

 

FLO03

صجت FSD

 

FLO04

صحت کلیماتور فلورسکوپی

 

FLO05

صحت ولتاژ فلورسکوپی

 

FLO06

تكرارپذيري ولتاژ فلورسکوپی

 

FLO07

صحت ولتاژ رادیوگرافی

 

FLO08

تكرارپذيري ولتاژ رادیوگرافی

 

FLO09

صحت زمان رادیوگرافی

 

FLO10

تكرارپذيري زمان رادیوگرافی

 

FLO11

خروجی فلورسکوپی در هوا در فاصله مرجع

 

FLO12

آهنگ دز در ورودی II

 

FLO13

زنگ خطر تایمر

 

FLO14

تكرارپذيري خروجي

 

FLO15

خطي بودن خروجي نسبت به mA

 

FLO16

خطي بودن خروجي نسبت به زمان

 

FLO17

اندازه گيري HVL فلورسکوپی

 

FLO18

اندازه گيري HVL رادیولوژی

 

FLO19

اعوجاج

 

FLO20

قدرت تفکیک در کنتراست پایین

 

FLO21

قدرت تفکیک در کنتراست بالا

 

FLO22

نشت تيوب

 

FLO23

دانسيته استاندارد سيستم AEC

 

FLO24

تکرارپذیری آشکار ساز

 

FLO25

عملكرد زمان سنج هاي سيستم AEC

 

FLO26

عملكرد سيستم AEC نسبت به تغييرات kVp

 

FLO27

عملكرد سيستم AEC نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم

 

FLO28

آزمون های بصری

 

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي فلوروسكوپي،سي آرم،سنگ شكن،آنژيوگرافي ديجيتال

 

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

 

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

 

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

 

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

 

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

 

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

 

Digit07

یکنواختیHomogeneity

 

Digit08

آرتیفکت Artifact

 

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

 

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

 

Digit11

اعوجاج Image distortion

 

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

 

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High

 

 

 

 

 
  
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟