ورود | ثبت نام

   آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال
 

لیست آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های تک دندان طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي تك دندان آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

DEN03

صجت FSD

DEN04

قطر دهانه اپلیکاتور

DEN05

تطابق میدان اشعه با دهانه کلیماتور

DEN06

صحت ولتاژ

DEN07

تكرارپذيري ولتاژ

DEN08

صحت زمان

DEN09

تكرارپذيري زمان

DEN10

تكرارپذيري خروجي

DEN11

خطي بودن خروجي نسبت به زمان

DEN12

اندازه گيري HVL

DEN13

نشت تيوب

DEN14

آزمون های بصری

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي تك دندان آنالوگ

Digit 01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit 02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit 03

Dark Noise (دز صفر)

Digit 04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit 05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit 06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit 07

یکنواختیHomogeneity

Digit 08

آرتیفکت Artifact

Digit 09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit 10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit 11

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

 

 

 

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟