ورود | ثبت نام

فرم درخواست كنترل كيفي

نام مركز: *
آدرس مركز:
كدفيلم بج:
نام شخص درخواست دهنده: *
سمت شخص درخواست دهنده:
تلفن: *
فكس:
تعداد دستگاه راديولوژي ثابت آنالوگ:
تعداد دستگاه راديووژي ثابت ديجيتال:
تعداد دستگاه راديولوژي پرتابل:
تعداد دستگاه سي تي اسكن:
تعداد دستگاه آنژيوگرافي:
تعداد دستگاه سي آرم آنالوگ:
تعداد دستگاه سي آرم ديجيتال:
تعداد دستگاه فلوروسكوپي آنالوگ:
تعداد دستگاه فلوروسكوپي ديجيتال:
تعداد دستگاه پانوركس و سفالومتري آنالوگ:
تعداد دستگاه پانوركس و سفالومتري ديجيتال:
تعداد دستگاه تك دندان:
تعداد دستگاه CB CT:
تعداد دستگاه ماموگرافي آنالوگ:
تعداد دستگاه ماموگرافي ديجيتال:
تعداد تاريكخانه هاييكه نياز به كنترل كيفي دارند:
تعداد اتاقهاييكه نيازبه اندازه گيري نشت اشعه دارند:
* الزامی است تصویب   لغو      
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.