ورود | ثبت نام

فرم درخواست كنترل كيفي تجهيزات پرتوتشخيصي

نسخه چاپي

 

درصورت تمايل به انجام كنترل كيفي دستگاه هاي پرتوتشخيصي لطفا فرم زير را تكميل و براي شركت از طريق ايميل،فكس و ...  ارسال فرماييد تا در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.


نام مركز:

كد فيلم بج:

تلفن:

فكس:

نام شخص درخواست دهنده:

سمت شخص درخواست دهنده:

تلفن مسقيم شخص درخواست دهنده:

ليست دستگاه ها

رديف

نام دستگاه

تعداد دستگاه

توضيحات

1

راديولوژي ثابت آنالوگ

 

 

2

راديولوژي ثابت ديجيتال

 

 

3

راديولوژي پرتابل

 

 

4

فلوروسكوپي

 

 

5

فلوروسكوپي ديجيتال

 

 

6

سي آرم آنالوگ

 

 

7

سي آرم ديجيتال

 

 

8

آنژيوگرافي

 

 

9

پانوركس و سفالومتري آنالوگ

 

 

10

پانوركس و سفالومتري ديجيتال

 

 

11

CB CT

 

 

12

تك دندان

 

 

13

سي تي اسكن

 

 

14

ماموگرافي آنالوگ

 

 

15

ماموگرافي ديجيتال

 

 

 

16- تعداد اتاقهاييكه نياز به دزيمتري و اندازه گيري نشت اشعه دارند:...............


17- تعداد تاريكخانه هاييكه نياز به كنترل كيفي دارند:...................

 

 

*توجه: درج نام و شماره تلفن شخص درخواست دهنده جهت هماهنگي هاي لازم،ضروري است.

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟؟؟