ورود | ثبت نام

 پاسخ سوالات متداول


رديف

پرسش

پاسخ

1

چه افرادی باید از فیلم بج استفاده نمایند؟

کلیه کارکنان که پتانسیل پرتوگیری بیش از یک سوم حد دز سال در محیط کار برای آنها وجود داشته باشد باید حداقل از یک نوع دزیمتر فردی نظیر فیلم بج یا TLD استفاده نمایند.

 

2

چگونه میتوان دزیمتر فیلم بج را تهیه نمود؟

جهت دریافت فیلم بج میتوانید مستفیما به دفتر شرکت واقع در تهران، خیابان کارگر شمالی کوجه نهم پلاک 78مراحعه فرمائید و یا در خواست خود را با تلفن (شماره 88020393) ، نامه (آدرس فوق) ،فاکس (88022596) و یا پست الکترونی (info@prds.ir) به این شرکت اطلاع دهید.

 

3

چه مدارکی برای درخواست فیلم بج باید ارائه گردد؟

فرم تکمیل شده درخواست اشتراک، کپی کارت ملی هریک از پرتوکاران، فیش بانکی هزینه خدمات.

 

4

چرا به برخی از مراکز فیلم بج داده نمی شود؟

در مواردی که کار با اشعه نیاز به اخذ مجور از سازمان انرژی اتمی داشته باشد و مرکز کار با اشعه مجوز لازم را دریافت نکرده باشد شرکت دزیمتری پارسیان مجاز به ارسال فیلم بج نمی باشد.

5

آیا هنگام استخدام پرتوکاران باید سوابق فیلم بجاز محل قبلی کار با اشعه دریافت گردد؟

بلی ، سابقه پرتوگیری هر پرتوگار از تاریخ اولین استخدام در محیط کار با اشعه حداقل بمدت سی سال باید در آخرین محل کار با اشعه نگهداری شود.

6

اگر یک پرتوکار در بیش از یک مرکز بکار با اشعه اشتغال داشته باشد میتواند فقط از یک مرکزفیلم بج دریافت و در سایر مراکز نیز استفاده کند؟

خیر ، کارفرمایان در هر مرکز کار با اشعه باید برای پرتوگاران خود فیلم بج مستقل تهیه نمایند.

7

اگر یک پرتوکار در یک زمان در دو مرکز بکار با اشعه اشتغال داشته باشد،سابقه پرتوگیری در کدام مرکز باید ثبت گردد؟

مقدار پرتوگیری در هر مرکز باید در همان مرکز ثبت شود ولی مسئولین هردو مرکز یاید مقدار پرتوگیری را یه یکدیگر اطلاع دهند بطوریکه اطمینان حاصل شود که جمع پرتوگیری از حد دز تجاوز نکرده است.

 

8

آیا در غیاب یک پرتوکار ، فرد دیگری میتواند از فیلم بج وی استفاده نماید؟

خیر،فیلم بج فقط باید توسط فردی استفاده شود که شماره فیلم بج بنام وی ثبت شده است.

9

آیا اگر بج معیوب و یا مفقود شده باشد، استفاده از فیلم بدون بج توسط پرتوکار صحیح است؟

خیر، زیرا دزیمتری فیلم هائیکه بدون بج در معرض تابش پرتو قرار گرفته باشند امکان پذیر نیست.

10

بهترین محل برای نگهداری فیلم کنترل کجاست؟

فیلم کنترل باید بدون بج در محلی دور از تابش پرتو ها نگهداری شود. بهتر است که فیلم بج های پرتوگاران نیز در مواقع عدم استفاده در همان محل نگهداری شود.

11

آیا میتوان بجای فیلم بج از دزیمتر قلمی یا دزیمتر های هشدار دهنده استفاده نمود؟

معمولا خیر ، زیرا فیلم بج بعنوان یک مدرک قانونی برای ثبت پرتوگیری کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و دزیمتر های هشدار دهنده وسایلی بعنوان کمی فیلم بج هستند و تا در هر لحظه پرتوگار بتواند از مقدار پرتوگیری خود مطلع و در صورت لزوم از ادامه کار با اشعه اجتناب کند. در مواردی که احتمال بروز سوانح پرتوگیری بیش از حد وجود داشته باشد باید علاوه بر فیلم بج از یک نوع دزیمتر فردی قرائت مستقیم (نظیر دزیمتر قلمی ) استفاده شود.

12

در مواردی که فیلم بج یک پرتوکار غیر قابل دزیمتری گزارش شده باشد، در سابقه پرتوگیری فرد چه عددی باید نوشته شود؟

مسول فیزیک بهداشت با همکاری پرتوکار باید مقدار پرتوگیری در مدت استفاده از فیلم بج را برآورد کنند. برای این منظور لازم است پرتوگیری پرتوکار در دوره های گذشته،پرتوگیری سایر کارکنان، تنایج دزیمتری محیط کار و مدت حضور پرتوکار در محیط کار با اشعه بررسی شود و براساس بررسی های بعمل آمده ، مقدار پرتوگیری محاسبه گردد.در اینگونه موارد باید علاوه بر نتیجه

بدست آمده ، نحوه محاسبه نیز ثبت گردد

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


تبلیغات