ورود | ثبت نام

فرم درخواست خدمات كاليبراسيون و سرويس دستگاه هاي سنجش پرتو


نسخه چاپي

  

همكار گرامي،لطفا از فرم زير نسخه چاپي تهيه و پس از تكميل آن همراه با دستگاه هاي سنجش پرتو به اين شركت از ارسال فرمائيد.

(از طريق نماينده شركت،پيك،پست،...)

نام مركز:

تاريخ در خواست:

آدرس:استان:

شهر:

محله:

خيابان:

پلاك:

كدپستي:

شماره تلفن:

شماره فكس:

نام مسئول دستگاه:

شماره موبايل:

مشخصات دستگاه

رديف

نوع دزيمتر

مدل

شماره سريال

وضعيت ظاهري دستگاه

علت ارسال دستگاه

كار مي كند

باطري سالم و نو است

كار نمي كند

كاليبراسيون

عيب يابي

سرويس و راه اندازي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضيح: اين شركت پس از تحويل و بررسي دستگاهها،هزينه خدمات مربوطه را اعلام خواهد كرد.

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.