پایش کارکنان ، مردم و محیط در برابر اثرات ناخواسته پرتوهای یونساز در محیط کار و زیست

شروع فعالیت : 1387

دزیمتری فیلم بج

بیش از 38000 نفر پرتوکار شاغل در 5000 مرکز کار با اشعه ( نظیر مراکز پرتوپزشکی، آموزشی و پزوهشی ، تاسیات هسته ای و صنعتی) تحت پوشش فیلم بج قرار دارند.

شروع فعالیت : 1386

کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی

کنترل کیفی کلیه تجهیزات پرتو تشخیصی شامل انواع دستگاههای رادیولوژی، فلورسکوپی،آنژیوگرافی، سی آرم، سی تی اسکن، ماموگرافی و رادیوگرافی دندان (پری اپیکال، پانورکس، سفالومتری، سی بی سی تی ) ، آنژیوگرافی و پرتو تشخیصی

شروع فعالیت : 1389

ارائه خدمات سنجش پرتو برای کالیبراسیون

کالیبراسیون و تنظیم دستگاههای سنجش پرتو ( شامل انواع دزیمترهای هشدار دهنده، دزیمترهای قلمی، دزیمترهای محیطی گاما، آنالوگ و دیجیتال)

شروع همکاری مشترک: 1397

مجتمع پرتو

همکاری مشترک شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با شرکت های پارسیان شرق، سینا پرتو جم و آشنا پرتو سایان در زمینه های مونیتورینگ فردی (فیلم بج و TLD)، آزمون های غیر مخرب، دوره های آموزشی و پژوهش و توسعه.

مجتمع پرتو

آموزش و توسعه علمی

وجه به کاربرد گسترده منابع پرتو در پزشکی،صنایع ، مراکز آموزشی و پژوهشی و تاسیسات هسته ای، کشاورژی، معادن و غیره، و تغییر و توسعه این منابع براساس آخرین تکنولوژی های روز ، کاربرانی که بنحوی با منابع پرتو سروکار دارند باید با خطرات و روشهای ایمن کار آشنا باشند تا بتوان ضمن بهره برداری از مزایای انحصاری این منابع نسبت به ایمنی محیط کار و زیست اطمینان حاصل نمود.

شرکت ها و سازمان هایی که به ما اعتماد نموده اند

مشتریان ما

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان افتخار همکاری با سازمان ها و مراکز مختلف و ارائه خدمات در زمینه دزیمتری، کنترل کیفی، کالیبراسیون و آموزش را دارد.

36979

تعداد کارکنان تحت پوشش

3015

تعداد دستگاه های کنترل کیفی شده

41

دوره های آموزشی

5040

تعداد مراکز تحت پوشش فیلم بج

دریافت مجوزهای معتبر از سازمان انرژی اتمی ایران

مجوزهای ما

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان مجوزهای معتبر در زمینه ارائه خدمات دزیمتری، کنترل کیفی، کالیبراسیون و آموزش را از سازمان انرژی اتمی ایران دریافت نموده است