ارتباط با شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

راه های ارتباطی با شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

تلفن های تماس تلفن تماس 021-42269
مرکز خدمات مشتریان شماره فکس 88335171
آدرس كد پستي 14683-14139