اطلاعیه شماره 6: آگهی استخدام در شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، تعدادی از کارشناسان خانم جهت امور اداری را  استخدام می نماید. از علاقه مندان دعوت می گردد که فرم …

اطلاعیه شماره 5: آگهی استخدام در شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، تعداد محدودی از کارشناسان  رشته های علمی فنی مرتبط با پرتوها را  استخدام می نماید. از علاقه …

اطلاعیه شماره 4 : الزامات سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تغییر اشتراک مراکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی

الزامات تغییر اشتراک خدمات دزیمتری فردی مراکز متقاضی خدمات دزیمتری فردی، در هنگام تغ‌‌‌‌‌ییر اشتراک سرویس دزیمتری فردی …

اطلاعیه شماره 3 : خدمات آنلاین فیلم بج

مشترکین  محترم فیلم بج احتراما ، به استحضار می رساند که در سایت این شرکت به آدرس www.prds.ir امکان ارائه خدمات زیر بصورت آنلاین فراهم شده …