اطلاعیه شماره 5

مشترکین  محترم فیلم بج احتراما ، به استحضار می رساند که در سایت این شرکت به آدرس www.prds.ir امکان ارائه خدمات زیر بصورت آنلاین فراهم شده …

خدمات آنلاین برای مشترکین فیلم بج

مشترکین  محترم فیلم بج احتراما ، به استحضار می رساند که در سایت این شرکت به آدرس www.prds.ir امکان ارائه خدمات زیر بصورت آنلاین فراهم شده …

اطلاعیه شماره 3 : خدمات آنلاین فیلم بج

مشترکین  محترم فیلم بج احتراما ، به استحضار می رساند که در سایت این شرکت به آدرس www.prds.ir امکان ارائه خدمات زیر بصورت آنلاین فراهم شده …

اطلاعیه مورخ 1398/12/17

مشترکین محترم   با عرض تبریک سال نو به استحضار میرساند فیلم بج های  نوبت فروردین و اردیبهشت (دوره 81) در تاریخ 1398/12/18 برای کلیه ی مراکز …