اطلاعیه شماره 6: آگهی استخدام در شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان

اطلاعیه شماره 6: آگهی استخدام در شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، تعدادی از کارشناسان خانم جهت امور اداری را  استخدام می نماید. از علاقه مندان دعوت می گردد که فرم زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1400/02/20به آدرس این شرکت ارسال دارند. 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد جنسیت 
آدرس    

سوابق تحصیلی :

آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:
نام مرکز محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

 

سوابق کاری و دوره های تخصصی

محل فعالیت یا آموزش موضوع فعالیت یا آموزش تاریخ شروع تاریخ خاتمه 
       
       
       

میزان آشنائی در زمینه های  تخصصی زیر :

موضوع تخصص پیشرفته خوب متوسط  ابتدائی ضعیف
زبان انگلیسی          
نامه نگاری با word          
نرم افزار ٍExcel          
زبان برنامه نویسی (نوع زبان مشخص گردد          
حفاظت در برابر اشعه           
دزیمتری پرتوهای یونساز          

 

تاریخ درخواست :                                           محل امضاء: