اطلاعیه شماره 3 : برگزاری بیست و سومین دوره ی آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی

اطلاعیه شماره 3 : برگزاری بیست و سومین دوره ی آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی

دوره  های آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی شامل تجهیزات رادیولوژی عمومی، فلورسکوپی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، دندانپزشکی، مموگرافی و رادیولوژی اطفال ویژه کارشناسان و مسئول مراکز پرتوتشخیصی ،   کارشناسان مسئول نظارت و نصب تجهیزات پرتو پزشکی برگزار می شود

مدت دوره  : یک هفته

* دروس تئوری در طی 5 روز کاری (40 ساعت ) بصورت مجازی و دروس عملی در طی 2 روز کاری (10ساعت) بصورت  حضوری برگزار می گردد.

*  هزینه ی برگزاری این دوره آموزشی ، به مبلغ 25000000 ریال می باشد.

شرایط داوطلبان:
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته علمی یا فنی
آشنائی با زبان انگلیسی

توضیح1 : کارکنان یا دانشجویان با حداقل مدرک تحصلی دیپلم مشروط بر آشنائی یا دارا بودن سابقه کار  موثر در یکی از مراکز پرتو تشخیصی  میتوانند در این دوره ها ثبت نام کنند

توضیح3 : شرکت خدمات دزیمتری پارسیان ، مسئولیتی برای تامین اسکان شرکت کننده گان نمی پذیرد.

مدارک مورد نیاز :

 1- کپی آخرین مدرک تحصیلی

2- دو قطعه عکس پرسنلی

3- رسید بانکی مبنی بر واریز حداقل 10%  شهریه دوره به حساب شماره    IR750540122482000140167004  یا  عابر بانک شماره 6221061211956331   نزد بانک پارسیان به نام سیامک برهان آزاد