اطلاعیه شماره 2 : ثبت نام در سامانه جامع دفتر حفاظت در برابر اشعه

اطلاعیه شماره 2 : ثبت نام در سامانه جامع دفتر حفاظت در برابر اشعه

نظر به راه اندازی و بهره برداری فاز اول "سامانه جامع دفتر حفاظت در برابر اشعه" به آدرس https://nrpdsys.nrpd.ir، ضروری است کلیه متقاضیان دریافت خدمات دفتر حفاظت در برابر اشعه نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.