برگزاری دوره کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

برگزاری دوره کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در دوره کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی می رساند جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات با شماره 02142269 بخش آموزش و یا با واتساپ 09381961988 تماس حاصل فرمایند.