اطلاعیه شماره 5: آگهی استخدام

اطلاعیه شماره 5: آگهی استخدام

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، تعداد محدودی از کارشناسان  رشته های علمی فنی مرتبط با پرتوها را  استختام می نماید. از علاقه مندان دعوت می گردد که مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 99/07/20 به آدرس این شرکت ارسال دارند.