اطلاعیه شماره 1 : کتاب دزیمتری فیلم بج ترجمه سیامک برهان آزاد منتشر شد.

کتاب دزیمتری فیلم بج ترجمه سیامک برهان آزاد منتشر شد. جهت دریافت اصل کتاب لطفا با دفتر این شرکت تماس حاصل بفرمائید.    …