به سامانه آنلاین اشتراک فیلم بج خوش آمدید

به سامانه آنلاین اشتراک فیلم بج خوش آمدید

لطفا پس از مطالعه توضیحات زیر

برای ثبت مشخصات مرکز دکمه ثبت  را کلیک کنید

 ثبت  

توضیح1 : براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه،   متقاضیان باید قبل از درخواست فیلم بج کد پرتوکاری موسسه (یامرکز)  متبوعه خود را از سازمان انرژی اتمی ایران گرفته باشد.   بنابراین برای اشتراک فیلم بج ضروری است یک  کپی از تائیدیه کد پرتوکاری که از طرف سازمان انرژی اتمی صادر شده در  این سامانه بارگزاری شود. تصویر یک نمونه  از نامه تائیدیه کد پرتوکاری،  که از طرف سازمان انرژی اتمی  صادر شده جهت اطلاع در زیر داده شده است.  

توضیح 2:   بعد از ثبت درخواست اشتراک فیلم بج، مدارک ارائه شده توسط این شرکت بررسی و نتیجه به فیزیک بهداشت  معرفی شده با پیامک اطلاع داده خواهد شد.