به سامانه آنلاین اشتراک فیلم بج خوش آمدید

به سامانه آنلاین اشتراک فیلم بج خوش آمدید

ثبت درخواست اشتراک فیلم بج

 

توضیح1 : براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران متقاضیان دریافت فیلم بج باید از قبل کد پرتوکاری را از  آن سازمان دریافت کرده باشند.  بنابراین ضروری است همزمان با درخواست فیلم بج،  یک کپی از تائیدیه پرتوکاری که از طرف سازمان انرژی اتمی به شما داده شده در این سامانه بارگزاری شود. تصویر یک نمونه از نامه های تائیده سازمان در  زیر داده شده است. 

توضیح 2:  حداکثر  24 ساعت بعد از ثبت درخواست، نام کاربری شما به شماره تلفن مسئول فیزیک بهداشت  پیامک زده می شود.