هزینه اشتراک هر دوره دو ماهه فیلم و قیمت بج

هزینه اشتراک هر دوره دو ماهه فیلم و قیمت بج

هزینه اشتراک فیلم بج هر دوره دو ماهه در نیمه دوم سال 1402

اشتراک  هر نفر : 130،000 تومان.

قیمت بج : هر عدد 50،000 تومان.

     رنگهای موجود:    آبی، قرمز، زرد، مشکی و سبز