آزمون های دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال

آزمون های دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال

 
  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات ISO/IEC 17025 آزمون های زیر باید برای دستگاههای رادیوگرافی تک دندان و پانورکس-سفالومتری-آنالوگ-و-دیجیتال انجام پذیرد:

 

 

آزمون های فوق با پیشرفته ترین تجهیزات دزیمتری و کنترل کیفی، در اسرع وقت توسط کارشناسان این شرکت انجام می شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02142269 تماس حاصل فرمائید

1.  آزمون های بحرانی 

بررسی صحت عملکرد از نظر ایمنی و تجهیزات هشدار دهنده 

2. آزمون های پذیرش

برای تائید نصب قبل از راه اندازی

3. آزمون های دوره ای

 تکرار آزمون در دوره زمانی مشخص شده

4. آزمون های پس از تعمیر

تکرار آزمون هر بار پس از تعمیرات