آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیحیتال

آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیحیتال

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات ISO/IEC 17025 آزمون های زیر باید برای دستگاههای ماموگرافی انجام پذیرد:

لیست آزمون دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

 

 

آزمون های فوق با پیشرفته ترین تجهیزات دزیمتری و کنترل کیفی، در اسرع وقت توسط کارشناسان این شرکت انجام می شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02142269 تماس حاصل فرمائید