عملکرد گروه کنترل کیفی

عملکرد گروه کنترل کیفی     گروه کنترل کیفی این شرکت از نظر تعداد کارشناس مجرب و متخصص و همچنین از نظر کیفیت و دامنه تجهیزات ، قوی ترین گروه کنترل کیفی …

آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو

تعداد دستگاههای سنجش پرتو که از تاریخ 86/07/01 تا 98/07/30 عمدتا از طرف شرکت های پرتونگاری صنعتی برای کالیبراسیون به این شرکت ارسال و پس از کالیبراسیون گواهی نامه برای …

آمار پروژه ها

از سال 1387 تا سال 1392 پروژه های زیر انجام شده است : ردیف عنوان پروژه سفارش دهنده تعداد 2 بررسی کیفیت تجهیزات …

فعالیت های گروه آموزش

    عمده ترین فعالیت این گروه برنامه ریزی واجرای دورهای آموزشی در زمینه های زیرمی باشد:  حفاظت و ایمنی اشعه در تاسیسات هسته ای …

معرفی

 شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان (Parsian Radiation Dosimetry Service (PRDS1-  تاسیس: 28 فروردین سال 1385   2- موسس و مدیر عامل : سیامک برهان آزاد (عضو هیئت …