ورود | ثبت نام

مجموع ساعات تدريس

 

 

رديف

عنوان دوره

ساعت دروس عمومي

ساعات دروس تخصصي

مجموع ساعات

1

مقدماتي صنعتي(پرتونگاري)

37

23

60

2

مقدماتي صنعتي(غيرپرتونگاري)

37

13

50

3

مقدماتي پزشكي(راديولوژي،راديوتراپي و پزشكي هسته اي)

37

23

60

4

مقدماتي تاسسيات هسته اي

37

32

63

5

دندانپزشكي

20

20

6

بازآموزي مقدماتي صنعتي(پرتونگاري)

16

16

7

بازآموزي پيشرفته صنعتي(پرتونگاري)

16

16


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟