مجری خدمات حفاظت و ایمنی در برابر  پرتوهای یونساز

شروع همکاری مشترک: 1397

ساختمان مجتمع پرتو RadiationComplexBuilding

همکاری مشترک شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با شرکت های پارسیان شرق، سینا پرتو جم و آشنا پرتو سایان در زمینه های مونیتورینگ فردی (فیلم بج و TLD)، آزمون های غیر مخرب، دوره های آموزشی و پژوهش و توسعه.

شرکت های همکار در مجتمع پرتو

برای تماس با هر یک از شرکت های مجتمع پرتو میتوانید از تلفن شماره 42269-021 تماس حاصل فرمایید.

تعداد مراکز تحت پوشش فیلم بج