ورود | ثبت نام

 آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي سي تي اسكن
    ليست آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي سي تي اسكن طبق آخرين ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران:
 

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي سي تي اسكن

شماره آزمون

نوع آزمون

CT01

مشخصات تيوب

CT02

مشخصات دستگاه

CT03

صحت ولتاژ

CT04

تكرارپذيري ولتاژ

CT05

صحت زمان

CT06

تكرارپذيري زمان

CT07

CT Dose Index در فانتوم (سر)

CT08

تغییرات CTDI در هوا نسبت به ضخامت اسلایس

CT09

تغییرات CTDI در هوا نسبت به kVp

CT10

تغییرات CTDI در هوا نسبت به mA

CT11

تغییرات CTDI در هوا نسبت به زمان

CT12

پهنای مقطع تصوی شده (Z Sensitivity)

CT13

بازده هندسی (Geometric Efficiency)

CT14

اندازه‌گیری HVL

CT15

نشت تیوب و کلیماتور

CT16

صحت عدد CT

CT17

صحت عدد CT در موقعیت‌های مختلف بیمار

CT18

صحت عدد CT در ضخامت‌های مختلف بیمار

CT19

صحت عدد CT در آلگوریتم‌های مختلف بازسازی تصویر

CT20

صحت عدد CT در ضخامت‌های مختلف تصویرگیری

CT21

یکنواختی عدد CT

CT22

یکنواختی عدد CT (دانسیته نوری!) در هاردکپی

CT23

خطی بودن عدد CT

CT24

نویز

CT25

قدرت تفکیک فضایی در کنتراست بالا

CT26

قدرت تفکیک فضایی در کنتراست پایین

CT27

اعوجاج تصویر

CT28

اعوجاج تصویر در هارد کپی

CT29

صحت Gantry Tilt

CT30

تطابق نورهای داخلی و خارجی سطح axial

CT31

انطباق نور داخلی سطح axial با سطح axial

CT32

تطابق نورهای سطح sagital و coronal (هم مرکزی محل تقاطع نورهای نشانگر و مرکز گانتری)

CT33

صحت جابجایی تخت

CT34

صحت تنظیم نقطه صفر تخت

CT35

صحت ابزار انداه‌گیری فاصله در تصویر

CT36

صحت سیستم مکان‌یابی

CT37

آزمون هاي بصري

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟