ورود | ثبت نام

 آزمون هاي دستگاه هاي پانوركس و سفالومتري آنالوگ و ديجيتال
 

ليست آزمون هاي دستگاه پانوركس و سفالومتري آنالوگ و ديجيتال طبق آخرين ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران:

 

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي پانوركس و سفالومتري آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

OPG03

صحت میدان تابش پانورکس

OPG04

صحت میدان تابش سفالومتری

OPG05

صحت ولتاژ پانورکس

OPG06

تكرارپذيري ولتاژ پانورکس

OPG07

صحت ولتاژ سفالومتری

OPG08

تكرارپذيري ولتاژ سفالومتری

OPG09

صحت زمان پانورکس

OPG10

تكرارپذيري زمان پانورکس

OPG11

صحت زمان سفالومتری

OPG12

تكرارپذيري زمان سفالومتری

OPG13

تكرارپذيري خروجي پانورکس

OPG14

خطي بودن خروجي نسبت به mA پانورکس

OPG15

تكرارپذيري خروجي سفالومتری

OPG16

خطي بودن خروجي نسبت به زمان سفالومتری

OPG17

خطي بودن خروجي نسبت به mA سفالومتری

OPG18

اندازه گيري HVL پانورکس

OPG19

اندازه گيري HVL سفالومتری

OPG20

نشت تيوب پانورکس

OPG21

نشت تيوب سفالومتری

OPG22

آزمون های بصری

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي پانوركس و سفالومتري ديجيتال

Digit 01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit 02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit 03

Dark Noise (دز صفر)

Digit 04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit 05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit 06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit 07

یکنواختیHomogeneity پانورکس

Digit 08

یکنواختیHomogeneity سفالومتری

Digit 09

آرتیفکت Artifact

Digit 10

خطای مقیاس Scaling Error

Digit 11

قدرت تفکیک Spatial Resolution پانورکس

Digit 12

قدرت تفکیک Spatial Resolution سفالومتری

Digit 13

کنتراست کمResolution Low Contrast پانورکس

Digit 14

کنتراست کمResolution Low Contrast سفالومتری

Digit 15

تطابق میدان اشعه با گیرنده تصویرAlignment

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟