ورود | ثبت نام

خدمات مشاوره اي

1- مشاوره برای بررسی و انتخاب انواع پرتوسنج های فردی و محیطی . کارشناسان این شرکت مناسب ترین دستگاه را از نظر کارائی، کیفیت، دقت و قیمت به شما معرفی می نمایند.

2- سفارش خرید انواع وسایل اندازه گیری پرتوهای یونساز

3- پرتودهی انواع نمونه های مورد نیاز در امور پژوهشی با چشمه گاما سیزیم 137

4- مشاوره و آموزش خصوصی استفاده از آشکار ساز های پرتو و دزیمتری پرتوهای یونساز

5-کالیبره کردن پایه ای بر اساس شمارش رویداد های درون آشکار ساز. قابل توجه برای سازندگان دستگاههای آشکار ساز ها


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.