ورود | ثبت نام

خدمات مشاوره اي

1- مشاوره برای بررسی و انتخاب انواع پرتوسنج های فردی و محیطی . کارشناسان این شرکت مناسب ترین دستگاه را از نظر کارائی، کیفیت، دقت و قیمت به شما معرفی می نمایند.

2- سفارش خرید انواع وسایل اندازه گیری پرتوهای یونساز

3- پرتودهی انواع نمونه های مورد نیاز در امور پژوهشی با چشمه گاما سیزیم 137

4- مشاوره و آموزش خصوصی استفاده از آشکار ساز های پرتو و دزیمتری پرتوهای یونساز

5-کالیبره کردن پایه ای بر اساس شمارش رویداد های درون آشکار ساز. قابل توجه برای سازندگان دستگاههای آشکار ساز ها


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟