اطلاعیه مهم: تعرفه خدمات فیلم بج

اطلاعیه مهم: تعرفه خدمات فیلم بج

با سلام

احتراما به اطلاع می رساند تعرفه خدمات فیلم بج در نیمه دوم سال 1402 بابت هر پرتوکار در هر دوره دو ماهه مبلغ 130،000 تومان ( صد و سی هزار تومان )

می باشد. طبق توافق بین شرکت های خدمات دهنده این مبلغ در سراسر ایران یکسان می باشد.

همچنین  جابجایی پرتوکار و فیلم کنترل برای مشترکین گرامی رایگان می باشد.