اطلاعیه شماره 5 : خدمات آنلاین فیلم بج

اطلاعیه شماره 5 : خدمات آنلاین فیلم بج

مشترکین  محترم فیلم بج

احتراما ، به استحضار می رساند که در سایت این شرکت به آدرس www.prds.ir امکان ارائه خدمات زیر بصورت آنلاین فراهم شده است:

  1. درخواست اشتراک فیلم بج
  2. درخواست ارسال بج
  3. اصلاح و یا انجام تغییرات در وضعیت حقوقی مراکز تحت پوشش فیلم بج
  4. معرفی پرتوکاران جدید جهت دریافت فیلم بج 
  5. کاهش پرتوکاران از لیست فیلم بج  
  6. پرداخت هزینه فیلم بج
  7. دریافت گواهی اشتراک و آخرین لیست اسامی پرتوکاران
  8. دریافت گزارشات دزیمتری پرتوکارن

بمنظور دسترسی به خدمات فوق ، این شرکت در نظر دارد  رمز ورود به سامانه آنلاین فیلم بج را  در تاریخ 1399/06/02 به شماره موبایل مسئولین فیزیک بهداشت مراکز تحت پوشش فیلم بج پیامک کند.

لازم به توضیح است که فقط افرادی که پیامک رمز عبور را دریافت کنند،  مجاز به مشاهد لیست فیلم بج و ثبت تغییرات پرتوکاران درمرکز متبوعه خود هستند. 

در موارد زیر ممکن است مسئولین مراکز از پیامک های ارسالی این شرکت مطلع نگردند: 

- اختیار ات نظارت و کنترل فیلم بج های آن مرکز  به فرد دیگری محول شده باشد.
- دسترسی به موبایل مسئول فیزیک بهداشت درآن مرکز امکان پذیر نباشد.
- فردی بعنوان مسئول فیزیک بهداشت به این شرکت معرفی نشده باشد
- شماره موبایل مسئول فیزیک بهداشت به این شرکت داده نشده باشد و یا غلط باشد

 لذا جهت اطمینان از اطلاع رسانی صحیح، پیشنهاد میگردد در صورت تمایل  یک شماره  موبایل قابل دسترس با مسئولیت فیزیک بهداشت آن مرکز  حداکثر تا تاریخ 1399/05/10 بطور کتبی به این شرکت اعلام فرمائید. 

ضمنا با توجه به محرمانه بودن  خدمات آنلاین  موضوع   ردیف های 7 و 8،  این شرکت در نظر دارد  خدمات فوق را تا اطمینان کامل از ایمن بودن اطلاعات تا اطلاع ثانوی  فعال نکند. 

    با تشکر                                                                                                         

سیامک برهان آزاد 

مدیر عامل