خدمات دزیمتری فردی ترمولومینسانس

خدمات دزیمتری فردی ترمولومینسانس

شرکت مهندسی و پزشکی سینا پرتو جم در تاریخ 97/5/8 مجوز ارائه خدمات دزیمتر فردی TLD را از سازمان انرژی اتمی ایران اخذ نموده و در حال ارائه خدمات دزیمتری TLD جهت سه گروه زیر از فعالیتهای پرتوی در کاربردهای پزشکی تشخیصی ، پزشکی درمانی، صنایع، مراکز تحقیقاتی و نیروگاهها میباشد:

  • گروه اول: ارائه خدمات دزیمتر فردی بصورت دوره های دو ماهه و ارائه گزارشهای مربوطه به واحد قانونی
  • گروه دوم: ارائه خدمات دزیمتری به مراکز تحقیقاتی جهت محاسبه دز بافتهای مختلف انسان در کاربردهای مختلف پرتوی
  • گروه سوم: ارائه خدمات دزیمتری فردی به مراکزی که نیاز به کنترل پرتوگیری شغلی پرسنل خود و یا کنترل صحت نتایج دیگر دزیمترهای مورد استفاده را دارند
  • گروه چهارم: ارائه خدمات دزیمتری جهت دزیمتری محیطی برای کنترل نشت اشعه و یا کنترل میزان آلودگی در کلیه مکانها و اطاقهای منابع پرتو
 

مشخصات قرائت گر:

مدل : TLD 7200
امکانات

  1. قرائت 200 کارت چهار قرصه بطور اتوماتیک و بدون وقفه
  2.  دارای  نرم افزار محاسبته پرتوگیری قرص های قرائت شده از گاز ازت گرم برای حرارت دهی قرص ها

مشخصات دزیمتر:
جنس : لیتیم فلوراید TL-100 ساخت کارخانه Harshow است.

شکل ظاهری : کارت 2 قرص خدمات دزیمتری ترمولومینسانس براساس استانداردهایIEC-61066 ، ISO-12794 و راهنمای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش RS-G-1.3 ارائه می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اشتراک ترمومومینسانس به سایت http://www.sinaparto.com/ مراجعه فرمائید.