خدمات دزیمتری فردی ترمولومینسانس

خدمات دزیمتری فردی ترمولومینسانس

 
 

مشخصات قرائت گر:

مدل : TLD 7200
امکانات

  1. قرائت 200 کارت چهار قرصه بطور اتوماتیک و بدون وقفه
  2.  دارای  نرم افزار محاسبته پرتوگیری قرص های قرائت شده از گاز ازت گرم برای حرارت دهی قرص ها

مشخصات دزیمتر:
جنس : لیتیم فلوراید TL-100 ساخت کارخانه Harshow است.

شکل ظاهری : کارت 2 قرص خدمات دزیمتری ترمولومینسانس براساس استانداردهایIEC-61066 ، ISO-12794 و راهنمای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش RS-G-1.3 ارائه می گردد.