هزینه اشتراک 6 ماهه و قیمت بج

هزینه اشتراک 6 ماهه و قیمت بج

هزینه اشتراک 6 ماهه خدمات فیلم بج : برای هر نفر 75000 تومان.

قیمت بج :

- بج های قدیمی: هر عدد 15000 تومان.


بج قدیمی 

بج های جدید: هر عدد 20000 تومان

                                                              بج جدید

*بج های قدیم توسط سنجاق قفلی و بج های جدید توسط کلیپس روی لباس نصب می شوند.

رنگهای موجود (4 رنگ) : آبی، نارنجی، زرد و سبز