هزینه اشتراک 6 ماهه و قیمت بج (Subscription Fee)

هزینه اشتراک 6 ماهه و قیمت بج (Subscription Fee)

هزینه اشتراک فیلم بج در  6 ماهه دوم سال 1399

اشتراک  هر نفر : 150,000 تومان.

قیمت بج : هر عدد 25,000 تومان.

     رنگهای موجود:    آبی، نارنجی, سبز ، زرد