شرایط دوره های کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

شرایط دوره های کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

دوره  های آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی شامل تجهیزات رادیولوژی عمومی، فلورسکوپی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، دندانپزشکی، مموگرافی و رادیولوژی اطفال ویژه کارشناسان و مسئول مراکز پرتوتشخیصی ،   کارشناسان مسئول نظارت و نصب تجهیزات پرتو پزشکی برگزار می شود.

مدت دوره : یک هفته شامل  40 ساعت دروس تئوری و 10 ساعت کار عملی در مراکز پرتوتشخیصی.

شرایط داوطلبان:
•دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته علمی یا فنی
•آشنائی با زبان انگلیسی

توضیح1 : کارکنان یا دانشجویان با حداقل مدرک تحصلی دیپلم مشروط بر آشنائی یا دارا بودن سابقه کار  موثر در یکی از مراکز پرتو تشخیصی  میتوانند در این دوره ها ثبت نام کنند

گواهینامه:

-در پایان دوره از شرکت کننده گان آزمون گرفته می شود . به کلیه افرادی که 65% سولات آزمون را صحیح پاسخ داده باشند، گواهینامه تائید صلاحیت انجام آزمون های کنترل کیفی با مهر و امضاء مدیر کل اداره امور حفاظت دربرابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران داده خواهد شد.

- شرکت کنندگانی که نمره آزمون آنها به حد نصاب قبولی نرسد، می توانند فقط برای یکبار بطور رایگان در آزمون مجدد شرکت و در صورت قبولی گواهینامه دریافت نمایند.

توضیح2 : شرکت خدمات دزیمتری پارسیان ، مسئولیتی برای تامین اسکان شرکت کننده گان نمی پذیرد.

توضیح3 : پذیرائی نهار و میان وعده های غذائی در طول دوره  برعهده شرکت خدمات دزیمتری پارسیان می باشد .

 مدارک مورد نیاز : 

1- کپی آخرین مدرک تحصیلی

2- دو قطعه عکس پرسنلی.

3-  رسید بانکی مبنی بر واریز حداقل 10%  شهریه دوره به حساب شماره    IR750540122482000140167004  یا  عابر بانک شماره 6221061069599019   نزد بانک پارسیان به نام سیامک برهان آزاد