دزیمتری فیلم بج

دزیمتری فیلم بج

دزیمتری فیلم بج

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، در سال 1387 از طرف سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت ارائه خدمات دزیمتری فردی فیلم بج را برعهده گرفته است . در حال حاضر بیش از 36000  نفر در 5000 مرکز کار با اشعه تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند . 

این شرکت با 20 نفر کادر تخصصی (عمدتاً در سطح کارشناسی ارشد) در گروه دزیمتری فیلم بج و بهره گیری از تجربیات و تخصص بیش از120 نفر کادر علمی و فنی (متخصص درسایر زمینه های پرتوی) مستقر در ساختمان و همچنین با بکار گیری دقیق ترین تجهیزات کاری ، همواره خدمات خود را در بهترین سطح بین المللی ارائه داده است .
کدینگ فیلم ها بر اساس مشخصات مرکز ، دوره استفاده از فیلم و نام پرسنل توسط سیستم تمام اتوماتیکِ پنوماتیک انجام می شود و شماره های حک شده روی هر فیلم حداقل تا 30 سال پس از ظهور ، روی فیلم باقی می ماند . از فیلمهای ظاهر شده بعنوان مدرک پرتوگیری استفاده می شود .

 

      استاندارهای مورد استفاده در خدمات  دزیمتری فیلم بج

 این شرکت با به کار گیری استاندار های زیر گواهینامه ISO-17025 را برای ارائه خدمات مونیتورینگ فردی ، محیطی ، کنترل کیفی و کالیبراسیون پرتوهای یونساز کسب کرده است . 

•    INTERNATIONALSTANDARD , ISO 1756,1996.
•    International Atomic Energy Agency, “Occupational RadiationProtection” , IAEA Safety Guide,  RS-G-1.1, 1999.
•    Iranian Nuclear Regulatory Authority, “" ضوابط دریافت پروانه اشتغال ارائه خدمات دزیمتری فردی  , INRA-RP-RE-100-11,   ver5, 1393.
•    Iranian Nuclear Regulatory Authority, “" ضوابط ارزیابی ، ثبت و گزارش دهی و پرتوگیری شغلی در مراکز  ارائه خدمات دزیمتری فردی  , INRA-RP-RE-100-81/68, 1393.
 

 

واژه های مورد استفاده در دزیمتری فیلم بج

•    کمیت قابل اندازه گیری  : دز معادل فردی H(10)  و H(0.07)   برحسب میلی سیورت (mSv).
•    حد دز پرتوکاران : مسئولین مراکز کار با اشعه ملزم هستند شرایط کار را طوری فراهم نمایند که مجموع H(10)  هر پرتوکار در 5 سال متوالی کمتر از 100mSv  و یا بطور متوسط در هر سال کمتر از 20mSv باشد .
•    آستانه بررسی : در یک دوره دوماهه برابر 1mSv است. اگر نتایج فیلم بج  در یک دوره دوماهه بیشتر از 1mSv  باشد،  باید علت آن بررسی،  اقدامات لازم برای  پیشگیری از تکرار انجام و  نتیجه به واحد قانونی کتبا اعلام شود.
•    آستانه ثبت :  در یک دوره دوماهه برابر 0.17mSv است. ثبت نتایج فیلم بج در دوره های دو ماهه  اگر کمتر از 0.17mSv ضرورت ندارد.  


       دقت خدمات فیلم بج

   براساس نتایج آزمون های  عدم قطعیت در دزیمتری فیلم بج (شامل آزمون های نوعی و عملکردی) ، خدمات این شرکت با الزامات استانداردهای ایمنی پرتوگیری شغلی مندرج در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به شماره IAEA-RS-G-13 تطابق کامل دارد.
 واحد قانونی در هر نوبت ارسال فیلم بج تعدادی از فیلم بج های این شرکت را در یک میدان استاندارد تحت تابش قرار میدهد و نتایج قرائت این شرکت را با مقادیر پردودهی واقعی مقایسه می کند.  نتایج 40 دوره آزمون فیلم بج در 10 سال گذشته در  شکل زیر نمایش داده شده است. در این شکل،  منحنی های شیپوری قرمز رنگ، حد های بالا و پائین خطاهایی قابل قبول کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP) را نشان میدهد.  همانطور که ملاحظه می شود  نسبت قرائت این شرکت به  دز واقعی (نقاط سیاه رنگ ) همواره در کلیه آزمون ها در محدوده قابل قبول واقع شده است.

 

قابلیت بازبینی نتایج فیلم بج

   نظر به اینکه کد پرتوکار ، شماره دوره دزیمتری و کد مرکز روی فیلم ها حک می شوند ، در هر دوره اگر پرتو کار نسبت به دزیمتری فیلم بج شک داشته باشد،می تواند از طریق سیستم پیام رسان شبکه های اجتماعی و یا تماس تلفنی مندرج در سایت توضیحات لازم را از کارشناسان این شرکت درخواست نماید.