مراحل دریافت فیلم بج

مراحل دریافت فیلم بج

مرحله اول: درخواست کد اشتراک فیلم بج

متقاضیان جهت اشتراک و دریافت خدمات دزیمتری فیلم بج، ابتدا باید یک کد اشتراک از دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران دریافت نمایند. متقاضی برای دریافت کد اشتراک، می تواند درخواست خود را همراه با موافقت اصولی، پروانه تأسیس، قرارداد تأسیس و یا پروانه مطب به امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران (واحد قانونی) ارسال نمایند. واحد قانونی پس از بررسی های لازم، یک کد اشتراک فیلم بج به  مرکز مربوطه اختصاص می دهد

 

توضیح :

در بیمارستان ها که دارای بخش هایی مثل بخش رادیولوژی، اتاق عمل، گوارش، سنگ شکن، آنژیوگرافی، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی هستند، باید برای هر بخش یک کد مستقل برای اشتراک فیلم بج دریافت نمایند. در هر بخش  برای تمام پرتوکاران باید دزیمتر فردی فیلم بج تهیه شود.

در مراکز پزشکی هسته ای تهیه دزیمتر فردی فیلم بج برای منشی و خدمه الزامی است.

مرحله دوم : تهیه فرم درخواست اشتراک یا تمدید دوره اشتراک فیلم بج

فرم درخواست اشتراک یا تمدید دوره اشتراک فیلم بج،  هر شش ماه یک بار توسط شرکت خدمات دزیمتری تهیه و برای کلیه مشترکین فیلم بج ارسال می گردد. متقاضیان جدید فیلم بج پس از در یافت کد اشتراک میتوانند به هر صورت که مایل باشند از طریق روشهای زیر نسبت به تهیه این فرم اقدام نمایند:

مراجعه مستقیم به دفتر شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان به آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شکراله.پلاک 82. ساختمان پرتو. طبقه چهارم. کدپستی:14687-14139

تماس تلفنی (شماره تلفن 42269 -021 و شماره تلگرام 09211179216) و درخواست فرم بصورت نسخه الکترونیکی ( ایمیل، فاکس و یا سایر نرم افزار های پیام رسان) 

مراجعه به سایت شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان  www.prds.ir و چاپ نمونه فرم داده شده بر روی سایت.

مرحله سوم : تکمیل فرم درخواست اشتراک یا تمدید دوره اشتراک فیلم بج

متقاضیان جدید باید کلیه اطلاعات خواسته شده را بطور کامل، دقیق  و  خوانا روی این فرم درج نمایند.  

توضیح: تکمیل این فرم برای مراکزی که قبلا مشترک فیلم بج بوده اند ضروری نیست، اما در صورتی که بخواهند

برخی از افراد خود را از لبست فعلی فیلم بج حذف و یا تعدادی از  افراد جدید را به لیست فعلی فیلم بج اضافه

نمایند باید فقط مشخصات افراد جابجا شده و یا افراد جدید را روی این فرم درج نمایند.

توضیح: تازمانیکه مشترکین فعلی در خواست تغییر اسامی را روی فرم درخواست اشتراک برای شرکت خدمات

دزیمتری پرتوهای پارسیان ارسال نکنند، فیلم بج پرتوکاران بر اساس آخرین لیست اسامی ارسال خواهد شد.

توضیح: درج نام متقاضی و مهر و امضائ متقاضی  (یا نماینده قانونی وی) در زیر این فرم ضروری است . در غیر

اینصورت شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان از انجام در خواست های غیر رسمی و تائید نشده معذور است.

توضیح: مدارکی که باید همراه فرم برای شرکت خدمات دزیمتری پارسیان ارسال شود

·          کپی کارت ملی کلیه پرتوکارانی که برای اولین بار برای آنها فیلم بج درخواست شده است.

·          رسید بانکی مبنی بر پرداخت هزینه اشتراک کلیه کارکنان که در دوره مربوطه از فیلم بج استفاده می کنند.