آزمون های کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل

آزمون های کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات ISO/IEC 17025 آزمون های زیر باید برای دستگاههای رادیولوژی ثابت و پرتابل انجام پذیرد:

 

 

1. آزمون های بحرانی :

بررسی صحت عملکرد از نظر ایمنی و تجهیزات هشدار دهنده 

2. آزمون های پذیرش

برای تائید نصب قبل از راه اندازی

3. آزمون های دوره ای

 تکرار آزمون در دوره زمانی مشخص شده

4. آزمون های پس از تعمیر

تکرار آزمون هر بار پس از تعمیرات

 آزمون های فوق با پیشرفته ترین تجهیزات دزیمتری و کنترل کیفی، در اسرع وقت توسط کارشناسان این شرکت انجام می شود. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02142269 تماس حاصل فرمائید. 

https://prds.ir/portal/Portals/0/Pic8.png