دوره های آموزشی تخصصی SpecificeRadiationTrainingCourse

توجه به کاربرد گسترده منابع پرتو در  پزشکی،صنایع ، مراکز آموزشی و پژوهشی و تاسیسات هسته ای، کشاورژی، معادن و غیره، و تغییر و توسعه این منابع براساس آخرین تکنولوژی های روز ، کاربرانی که بنحوی با منابع پرتو سروکار دارند باید با خطرات و روشهای ایمن کار آشنا باشند تا بتوان ضمن بهره برداری از مزایای انحصاری این منابع نسبت به ایمنی محیط کار و زیست اطمینان حاصل نمود.

کمیسینون بین المللی حفاظت در برابر اشعه The International Commision on Radiological Protection که اختصارا به  ICRP مشهور است در سال 1928 به منظور تهیه و تدوین اصول کلی و توصیه های بین المللی حفاظت در برابر اشعه تاسیس گردید و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در حوادثی نظیر انفجار بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما و یا سایر حوادثی که در نیروگاههای اتمی  رخ داده است مرتبا نسبت به اصلاح توصیه ها اقدام کرده است . بنابراین شایسته است حتی کسانی که اطلاعات جامع و کافی در ارتباط با منابع پرتو دارند مرتبا دانش خود را در این زمینه به روز برسانند.