کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی QualityControlOfDiagnosticRadiologyUnits

برای اولین بار در ایران، شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان، در غالب تشکیلات غیر دولتی اقدام به ارائه خدمات کنترل کیفی تحهیزات پرتوتشخیصی نموده است . این شرکت برای ارائه خدمات کنترل کیفی با اداره کل حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران هماهنگی های لازم را بعمل آورده است و در  فروردین 1389  از سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان انرژی اتمی ایران بموجب قانون حفاظت در برابر اشعه مسئولیت نظارت برحسن احرای قانون و صدور پروانه فعالیت های مرتبط با منابع پرتو را برعهده دارد) محوز لازم برای انجام آزمون های کنترل کیفی انواع دستگاههای پرتوساز مورد استفاده در پرتو تشخیصی دریافت کرده است.

این شرکت از فرودین 1389 تا اسفند 1392 کلیه آزمایشات کنترل کیفی مرتبط با  1500 دستگاه رادیولوژی ثابت ، موبایل، فلورسکوپی، ماموگرافی، سی تی اسکن، رادیوگرافی تک دندان، پانورکس، سفالومتری،، سی ارم ، آنژیوگرافی و غیره ( اعم از دستگاههای دیجیتال و آنالوگ) را در سراسر کشور  انجام داده است .

  گرارش نتایح آزمون های کنترل کیفی وگواهینامه  مربوطه حد اکثر یک هفته پس از تاریخ انجام  آزمون ارائه می شود.